گسترش مثل آب که یکجا بماند می گندد| ویکی پدیا فارسی

 

بماند که ندارمت ..:بماند که هنوز دلم برایت تنگ است ..:بماند که تکه ای از تو در من مانده ..:بماند که شبها بیقرارت ميشوم ..:بماند که هنوز دلم ميخواهدت ..:بماند که بی تو فقط زنده ام ..:بماند که هنوز وقتی باران ميبارد صدایت در گوشم ميپیچد ..:بماند که نیستی تا آرامم کنی ..:بماند که نميتوانم از ذهنم بیرونت کنم ..:همه ی اینها بماند در دلم ..:تو فقط خوب باش ..:همين کافیست ..: کاش منم ميتونستم اینجوری بگم
کاش منم انقدر محکم بودم
دیشب که گند زدم
سرقولم نموندم
اخرش طاق

ادامه مطلب  

بگذار...  

     به دوست اندیشمندم : علی وظیفه دوست بگذار غم ما به دل آرام بماند بی قاعده در هستی و ایام بماندهرکس که نفهميد ، بگوئیم که فهمدنه آنکه نفهميده و گمنام بماندما صبر به آخر برسانیم و در آخرمزدی نستانیم و به پرهام بماندما رحل اقامت نفکندیم در این شهرآنکس که فکنده ست در آلام بماندچون کوه در این آتش ناخواسته سوزیماین اشک مذابست که مادام بماندته مانده ی عمری که از این بزم بماندبگذار که در وسوسه اش جام بماندتقدیر ، که نفرین خدا باد به تقدیر ...!با

ادامه مطلب  

دل به دل راه دارد  

هنوز هم نمي دانم چرا یادش قلبم را هم آرام مي كند و هم مي ترساند و به تپش مي اندازد.
باورم نیست این همه زود باوری ام را...... یا شاید ساده دلی ام را...............
هنوز هم قلب من مطمئن است....
بیچاره قلب من، هنوز هم باور دارد دل به دل راه دارد را و هنوز هم در گذر زمان مانده است ...........
من باید عاشق باشم من باید زندگی كنم زیباترین زندگی برای خودم را ..........
من برای از دست رفته هایم گریه نميكنم من هميشه عاشقانه زندگی مي كنم . هميشه شاد......
اندوهگین بودن مداوم برای ا

ادامه مطلب  

 

بگذار...
     به دوست اندیشمندم : علی وظیفه دوست 
 
بگذار غم ما به دل آرام بماند 
بی قاعده در هستی و ایام بماند
هرکس که نفهميد ، بگوئیم که فهمد
نه آنکه نفهميده و گمنام بماند
ما صبر به آخر برسانیم و در آخر
مزدی نستانیم و به پرهام بماند
ما رحل اقامت نفکندیم در این شهر
آنکس که فکنده ست در آلام بماند
چون کوه در این آتش ناخواسته سوزیم
این اشک مذابست که مادام بماند
ته مانده ی عمری که از این بزم بماند
بگذار که در وسوسه اش جام بماند
تقدیر ، که نفرین خدا ب

ادامه مطلب  

Give Me Five  

مينویسم تا یادم بماند كه حس من به تو حس مادر است به فرزند نه حس خاله به خواهرزاده...
مينویسم تا یادم بماند چه جیغها زدى و چه گریه ها كردى برای یك پاستیل كرمى بی ارزش...
مينویسم تا یادم بماند شب اخر دستت را زیر لپ كوچكت گذاشته بودى و خیره خیره نگاهم ميكردى و من اشك ميریختم و نميخاستم بگذارم بروى ...
مينویسم تا یادم بماند دستهاى كوچكت را روى گردن مامان بابا ميگذاشتى و سرهایشان بهم ميچسباندى 
 
مينویسم تا یادم بماند خرابكارترین بچه اى هستى كه در تما

ادامه مطلب  

بماند...  

 
اینبار عجله نميکنم، این بار حرف هایم را جمع ميکنم، همه را،همه را، همه را، جمع ميکنم، يکجا ميگویمشان و خلاص، شاید وقتی جمع شدند يکجا قیدشان را زدمو نگفتمشان، ولی جمع ِ اینهمه واژه ی یتیم، ک هیچ وقت باورنکردی چقدر بی تو یتیمند باید جمع باشد،  سور و سات ِ یک عمر ساختن با جایِ "یک جای خالی" باید ب بهترین نحو فراهم باشد و اِلّا کل ِ مابقی ِ روزهای نداشتن ات ب سختی ِ همين مدت ميگذرد و من ک آدم ِ تاب آوردن ِ سختی های طولانی نبوده و نیستم را وادار ميکن

ادامه مطلب  

بر باد می بندد  

هوس یک لحظه مي آید تورا بر باد مي بندد
و عالم یک صدا باهم به ریشت باز مي خندد
به یک لذت خودت را مي فروشی غا فل از دنیا
چرا دارد چنین در سر نوشتت تند مي جنگد
نميدانی درون جعبه هاچون ميوه فاسد شد
اگر یک دانه ای باشدتمام جعبه مي گندد
خودت را مي کنی رسوا ولی هرگزنمي دانی
که رسواییست ماری هم چه یک زنگی که مي زنگد
عجب پس گرگِ بی رحميست این یک لحظه ی آنی
که عالم یک صدا باهم به ریشت تندمي خندد
سرگشته

ادامه مطلب  

بر باد می بندد  

هوس یک لحظه مي آید تورا بر باد مي بندد
و عالم یک صدا باهم به ریشت باز مي خندد
به یک لذت خودت را مي فروشی غافل از دنیا
چرا دارد چنین در سر نوشتت تند مي جنگد
نميدانی درون جعبه ها چون ميوه فاسد شد
اگر یک دانه ای باشد تمامِ جعبه مي گندد
خودت را مي کنی رسوا ولی هرگز نمي دانی
که رسواییست ماری هم چه یک زنگی که مي زنگد
عجب گرگِ بی رحميست این یک لحظه ی آنی
که عالم یک صدا باهم به ریشت تندمي خندد
سرگشته

ادامه مطلب  

کاربرد ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد  

ضرب المثل آب که یه جا ماند مي گندد

lovegreen.rozblog.com/.../ضرب-المثل-آب-که-یه-جا-مان...Translate this page
3 days ago - About 15,300 results(0.68 seconds). Did you mean: ضرب المثل آب که يکجا ماند ميگندد ... ریشه ضرب المثل های ایرانی و کاربرد آن ها :: ASA.


ضرب المثل آب که یه جا ماند مي گندد

harryp-blog.rozblog.com/post/769/ads
Translate this page
3 days ago - قدرتمندان. ... یک ضرب المثل مي گوید :آب که در یک جا ماند مي گندد. .... معنی و مفهوم ضرب المثلاب که یک جا ماند،مي گندد | دستان هوشمند u2764به شما رای ...


داستان ضرب المث

ادامه مطلب  

کاربرد ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد  

ضرب المثل آب که یه جا ماند مي گندد

lovegreen.rozblog.com/.../ضرب-المثل-آب-که-یه-جا-مان...Translate this page
3 days ago - About 15,300 results(0.68 seconds). Did you mean: ضرب المثل آب که يکجا ماند ميگندد ... ریشه ضرب المثل های ایرانی و کاربرد آن ها :: ASA.


ضرب المثل آب که یه جا ماند مي گندد

harryp-blog.rozblog.com/post/769/ads
Translate this page
3 days ago - قدرتمندان. ... یک ضرب المثل مي گوید :آب که در یک جا ماند مي گندد. .... معنی و مفهوم ضرب المثلاب که یک جا ماند،مي گندد | دستان هوشمند u2764به شما رای ...


داستان ضرب المث

ادامه مطلب  

روزانه 9  

اینکه باید به فردا فکر کرد، درست؛ولی بماند.اینکه چرا وقتی از فردامون خبر نداریم و حرص مال دنیا رو مي زنیم البته بعضیامون، بماند.اینکه زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم و این همه نعمت داده تا روزگاری که روی زمينیم سخت نگذره، بماند.اینکه خیلیامون سفره مون پر از برکته برا همين با اسمش شروع ميکنیم و با شکرش تموم، بماند.ولی خودمونیم،زندگی برا بعضیا سخته،راه دور نریم بعضیای دور و برمونو مي گم.اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون

ادامه مطلب  

روزانه 9  

اینکه باید به فردا فکر کرد، درست؛ولی بماند.اینکه چرا وقتی از فردامون خبر نداریم و حرص مال دنیا رو مي زنیم البته بعضیامون، بماند.اینکه زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم و این همه نعمت داده تا روزگاری که روی زمينیم سخت نگذره، بماند.اینکه خیلیامون سفره مون پر از برکته برا همين با اسمش شروع ميکنیم و با شکرش تموم، بماند.ولی خودمونیم،زندگی برا بعضیا سخته،راه دور نریم بعضیای دور و برمونو مي گم.اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون

ادامه مطلب  

 

آدم اگر بخواهد آدم بماند فقط باید آدم بماند
به حرف های دیگران نميشود قضاوتشان کرد موقع عمل همه چیز معلوم ميشود
آدم ها از ضعف هایشان نیست که ميميرند آدم ها از انتخاب غلط است که هلاک ميشوند 
برای خدا فرقی ندارد او ميخواهد درست عمل کنی
ما خدا را ترک نکنیم او ما را ترک نميکند 

ادامه مطلب  

شیمبا در جمع تبریزی‌ها قرارداد پریرا با گسترش فولاد امضا شد  

شیمبا در جمع تبریزی‌ها
قرارداد پریرا با گسترش فولاد امضا شد

لوسیانو پریرا قرارداد خود با گسترش فولاد را به امضا رساند.
  به نقل از روابط عمومي باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد، لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی فصل گذشته سپاهان که با باشگاه گسترش فولاد به توافق رسیده بود، پس از حضور در اردوی شاگردان فراز کمالوند در شهرستان بابل، قرارداد خود با این باشگاه را امضا کرد.

بدین ترتیب با رسمي شدن قرارداد، از فصل آینده لوسیانو پریرا با پیراهن گسترش فول

ادامه مطلب  

پست1  

ساعت 2:13 بعد از ظهر ِ سه شنبه است! هوا بالاخره نم نم داره گرم ميشه. بماند که یکشنبه برف و بورانی اومد واسه خودش! کی ميشه ما دیگه با لباس گرم نیایم سرکار! گرمایی رو تا 25 درجه ی سانتیگراد بالا نبریم. یا وقتی بیرون رو نگاه ميکنیم با آسمون ابری روبرو نشیم. یه هفته است که مهاجرت کردم به این اتاق و ميز جدیدم. آرون و اندرو هم که اون یکی اتاق مشغول کارند. البته الان صدای تق و توق ِ ساختن هواپیماشون مياد. از صبح تنها کاری که کردم ایميل زدن به مدیر شرکت و استا

ادامه مطلب  

انسانی با مزه ی آب  

 
انسان بی شباهت به آب نیست
اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد.
باید جریان داشته باشد
باید پی برخورد با سنگ ها و سختی ها را به  تنش بمالد
باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد
تا باران شود و بر جهان ببارد
وگرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد
همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمي دهد
با دیگران که کنار نمي آید هیچ !
خودش را هم نمي تواند نجات دهد ... !
 
مرداب مي شود و مي گندد

ادامه مطلب  

جملات مشاهیر  

مردان مردد هرگز موفق نمي شوند. (ناپلئون)
آفتاب به گیاهی حرارت مي دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.(تولستوی)
در کنار سیب گندیده سیب سالم هم مي گندد.(ضربالمثل روسی)
کسی که شاد و خندان است هميشه وسیله شادی و خنده را پیدا مي کند.(شوپنهاور)

ادامه مطلب  

بماند..  

داره گردپیری روموهام ميشینه
ميگن که آخرعاشقی همينه
مگه درد دوری یه روزه دو روزه
پدرعاشقی بسوزه
بیاتانمردم ببینمت دوباره
آخه این جدایی تاکی ادامه داره
بیاتانمردم ازت نفس بگیرم
من ميخوام حقمواززندگی پس بگیرم
من ميخوام حقموازجوونی پس بگیرم
منوبی وفایی ... نميگم بماند
غم بی نوایی... نميگم بماند
ميپرسی کجایی.. نميگم بماند
بگم ازجدایی... نميگم بماند
اگه برنگردی عزیزم عزیزم
بگومن چه خاکی توسرم بریزم
اگه برنگردی بخداميميرم
ساکموميبندم ازاین خونه

ادامه مطلب  

میلاد  

امروز تو کتابخونه دانشگاه نشسته بودم.
یکی از دوستام هم کنارم نشسته بود. یهو با مشتی به بازویم زد و گفت:((امروز روز ميلاده ها)).
گفتم:(( خب باشه....حالا چی کار کنم.)).
گفت:((منظورمو فهميدی؟))
گفتم((تولد امام سجاد(ع)؟))
گفت:(( نه بابا اون که گذشت.))
گفتم:((امام حسین(ع).....حضرت عباس(ع) ؟ ...مگه اعیاد شعبانیه رو نميگی...؟چه ميدونم))
گفت:(( بابا چقد اسکلی تو...))
اینجا بود که از لبخند گوشه لبش حدس زدم. تولد خودش بود.
حالا بماند که که کل دانشگاه را خبردار کردم و شیرینی

ادامه مطلب  

شعری ازمولانا  

 
آنکس که بداند و بخواهد که بداند 
 خود را به بلندای سعادت برساند.
 
آنکس که بداند و بداند که بداند
 اسب شرف از گنبد گردون بجهاند .
 
آنکس که بداند و نداند که بداند 
 با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند !
 
آنکس که نداند و بداند که نداند
 لنگان خرک خویش به مقصد برساند !! 
 
آنکس که نداند و بخواهد که بداند
 جان و تن خود را ز جهالت برهاند !!
 
آنکس که نداند و نداند که نداند 
 در جهل مرکب ابدالدهر بماند !!
 
آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری

ادامه مطلب  

می خواهم "عشــــق" بماند  

 مي خواهم "عشــــق" بماند و لبخندی که هدیه لبهایِ تـــ♥ــوست...مي خواهم "من" باشم و "تو" باشی وزنـــــــــــدگیـــــــــــــــــ....زیبایی سرشار از انعکاسِ مــــا...مي خواهم عاشــــــــــقت باشم...مي خواهم عشــــــــــــق بماند...

ادامه مطلب  

 

اینکه چیشد یاد اینجا افتادم بماند....اینکه چیشد که دلم نوشتن خواست
بعد این همه وقت بماند....اینکه اینهمه تنها شدم بماند....اینکه اینهمه
خسته شدم بماند....اینکه کسی واسم نمونده  بماند....اینکه تو اوج نیاز به
ادما ميزارنت به حال خودت بماند...اینکه فقط زنده ای و نفس ميکشی
بماند...اینکه دلت روزی هزار بار به حد مرگ گرفته بماند...اینکه دلت هر روز
خردتر از روز پیش ميشه بماند...این چیزا بماند واسه روزیکه ادمای دوروبرم
بخوان تا حرف بزنم ازشون....فعلا ميخوام

ادامه مطلب  

سرنوشت  

دلتنگ دیدار تو ميشومسرنوشتمان اکنون چنین است به این باور رسیدم پروردگارمان خاست چنین رقم بزندعشق من به تو در قلبی آکنده از غم بماندبماندو بماند شاید تا ابدآن چنان که عطر وصالی دیده نشدحتم دارم کین معجزه ی قلب من استارزش آدميزاد به عاشق شدنستتاکنون بحر دیدار تو بودم اینک اما به دنبال ی تقدیر به سویم

ادامه مطلب  

نامه شماره ۱  

به نام چشمات...
آبان سال ۹۱ اولین باری بود که دیدمت ، یا بهتره بگم تو منو دیدی ... من از اولین نگاه هیچی یادم نیس اماتو خوب یادته ، چون بعدها بهم گفتی از همون اولش دچار شدی ... یادته ؟! نه دیگه یادت نیست اگه بود که الان حالِ دلِ من ، تو بامداد ۳۰ خرداد انقد ابری و بارونی نبود ... بماند تگرگِ دلتنگیت بی هوا زد و رفت ... بماند
 

ادامه مطلب  

شهباززاده در استقلال بماند هم نمی تواند مفید باشد!  

یکی از مربیان استقلال در مورد سجاد شهباززاده گفت: «او بازیکن بسیار خوب و با اخلاقی است که از نظر فنی هم توانایی‌های بسیاری دارد.»
 
وی افزود: «ما خیلی دوست داریم او بماند تا از تجربیات و هنرش استفاده کنیم اما واقعیت آن است که سجاد از مدت ها قبل تصميم به رفتن گرفته و انگار باید برود.»
 
این مربی استقلال در پایان تاکید کرد: «با این شرایط حتی اگر شهباززاده در استقلال بماند خیلی نمي‌تواند مفید باشد چون فکر و ذکرش حضور در لیگ ترکیه است.»
 

ادامه مطلب  

ارزش عاشقی  

دلتنگ دیدار تو ميشومسرنوشتمان اکنون چنین است به این باور رسیدم پروردگارمان خاست چنین رقم بزندعشق من به تو در قلبی آکنده از غم بماندبماندو بماند شاید تا ابدآن چنان که عطر وصالی دیده نشدحتم دارم کین معجزه ی قلب من استارزش آدميزاد به عاشق شدنستتاکنون بحر دیدار تو بودم اینک اما به دنبال ی تقدیر به سویم

ادامه مطلب  

نوشته ای برای بزرگ تر ها  

هوا یكی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب، غذا، گرما و نور)برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیك 22000بار تنفس مي‌كند و تقریباْ به 15 كیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولاْ انسان مي‌تواند به مدت 5 هفته بدون غذا و مدت 5 روز بدون آب زنده بماند، اما نمي‌تواند بدون هوا حتی 5 دقیقه زنده بماند.

ادامه مطلب  

شبیه تخم مرغی که از درون می گندد..  

 ما داعش نمي خواهیم وقتی راننده تاکسی ساعت شش صبح هوای گوشت به سرش مي زند!!! 
ما خود داعشیم وقتی تمام عقده هایمان را سر صفحه شخصی کسی که نمي شناسیم خالی مي کنیم..
ما خود داعشیم فقط صبح کت وشلوار مي پوشیم وعینک کایوچویی مان را بر چشمان مان مي زنیم یک عطر تلخ هم به خودمان مي زنیم . تجاوز مي کنیم توی تاکسی، مترو ، روی صندلی دفتر کار . مي کشیم توی خیابان ، جاده ، بیابان .
ما خود داعشیم فقط صبح روپوش سفید به تن مي کنیم و بخیه کودک چهار ساله را مي کشیم .
ما

ادامه مطلب  

شکست سپاهان مقابل گسترش فولاد/ شاگردان کمالوند در فینال  

شکست سپاهان مقابل گسترش فولاد/ شاگردان کمالوند در فینال

وبسایت رسمي برنامه نود -  تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با برتری مقابل سپاهان اصفهان به دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه شهدای مدافع حرم بابل راه یافت. در نخستین دیدار تورنمنت چهار جانبه شهدای مدافع حرم شهرستان بابل دو تیم گسترش فولاد تبریز و سپاهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این دیدار با یک گل به سود شاگردان فراز کمالوند به پایان رسید.یوسف سیدی در دقیقه ۷۰ این بازی تک گل گسترش فولاد را

ادامه مطلب  

 

 آنکسکه بداند و بخواهد که بداند / خود را به بلندای سعادت برساند.
آنکس که بداند و بداند که بداند / اسب شرف از گنبد گردون بجهاند .
آنکس که بداند و نداند که بداند / با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند !
آنکس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به مقصد برساند 
آنکس که نداند و بخواهد که بداند / جان و تن خود را ز جهالت برهاند 
آنکس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابدالدهر بماند !!
 
آنکس که نداند و نخواهد که بداند / حیف است چنین جانوری زنده بماند!!!

ادامه مطلب  

به یاد او ....  

به یاد او ....
 اما رازی که گفتم خیلی ساده است:جز با دل هیچی را چنان که باید نمي‌شود دید. نهاد و گوهر را چشمِ سَر نمي‌بیند.شهریار کوچولو برای آن که یادش بماند تکرار کرد: -نهاد و گوهر را چشمِ سَر نمي‌بیند.-ارزش گل تو به قدرِ عمری است که به پاش صرف کرده‌ای.شهریار کوچولو برای آن که یادش بماند تکرار کرد: -به قدر عمری است که به پاش صرف کرده‌ام.روباه گفت: -انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند اما تو نباید فراموشش کنی. تو تا زنده‌ای نسبت به چیزی که اه

ادامه مطلب  

بسته گسترش بازی Final Fantasy 14 با نام Stormblood معرفی شد  

شرکت Square Enix امروز بسته گسترش بازی Final Fantasy XIV را با نام Stormblood برای کامپیوتر و پلی استیشن 4 معرفی کرد.
این بسته گسترش امروز طول سخنرانی Fan Festival بازی Final Fantasy XIV در لاس وگاس معرفی شد. Naoki Yoshida کارگردان این بازی در مورد بسته گسترش مي گوید : در این بسته شاهد شخصیت جدیدی به نام Zenos Yae Galvus مي باشیم که به جای Ala Mhigo قرار خواهد گرفت و با شخصی بد نامي به نام Zenos به مبارزه خواهد پرداخت .آموزشی گیم وآی تی

ادامه مطلب  

بسته گسترش بازی Final Fantasy 14 با نام Stormblood معرفی شد  

شرکت Square Enix امروز بسته گسترش بازی Final Fantasy XIV را با نام Stormblood برای کامپیوتر و پلی استیشن 4 معرفی کرد.
این بسته گسترش امروز طول سخنرانی Fan Festival بازی Final Fantasy XIV در لاس وگاس معرفی شد. Naoki Yoshida کارگردان این بازی در مورد بسته گسترش مي گوید : در این بسته شاهد شخصیت جدیدی به نام Zenos Yae Galvus مي باشیم که به جای Ala Mhigo قرار خواهد گرفت و با شخصی بد نامي به نام Zenos به مبارزه خواهد پرداخت .آموزشی گیم وآی تی

ادامه مطلب  

ماشین سازی 0-0 گسترش فولاد؛ دربی تبریز برنده نداشت  

ماشین سازی و گسترش فولاد

اختصاصی | دیدار دو تیم ماشین سازی و گسترش فولاد در هفته دوم لیگ برتر ایران برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند.
 
به گزارش ورزش 11، در ادامه دیدارهای هفته دوم شانزدهمين دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دربی تبریز بین تیم‌های ماشین سازی و گسترش فولاد  از ساعت 18:15 امروز (دوشنبه) در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار شد. این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. اخراج مهدی پاکدل که در فاصله یک دقی

ادامه مطلب  

دلنوشته ها (55) - به بهانه سالگرد برجام ...  

در این سالها و ماههای اخیر بس که از دولت بهار و باران و تدبیر و اميد و برجام و فرجام و ... شنیده ایم و ذهنمان درگیر شده است ، اگر شروع به سرودن غزل در حال و هوائی دیگر هم بنمائی!
سر از برجام و فرجام در مي آورد...
برجام
دارم گله ای دوست که پیوسته بماند              دل مست سبو دیده چرا بسته بماند
رندی همه آن نیست که دل آینه سازم          یک جلوه نما ، دیده زغم رسته بماند
دیگرنکنم صحبت ميخانه و مستی              این دیده به هرشام وسحرخسته بماند
بس راز نه

ادامه مطلب  

بی‌دقتی عجیب سازمان لیگ ،توپ تقلبی در بازی گسترش فولاد و پیکان  

در بازی گسترش فولاد تبریز و پیکان از هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران از توپ تقلبی استفاده شده است.تامين توپ های امسال لیگ برتر شانزدهم از کمپانی آل‌ اشپورت برعهده دارد اما در همان هفته اول لیگ اتفاق عجیبی در تبریز رخ داد تا باعث شود مدیر این شرکت در ایران حسابی شاکی شود.
                                   

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1