اوشوم| ویکی پدیا فارسی

گیاه آویشن(اوشوم)  

گیاه آویشن : 
یکی
دیگر از گیاهان کوهی
بخش حسن آباد اقلید آویشن هست که دارای چند نمونه می باشد که برگ وساقه این گیاه به
صورت جوشانده درست می شود. وبرگ خشک شده وکوبیده شده آن برای طعم ومزه دارکردن غداهای
خانگی به خصوص در غداهای سوپی استفاده می شود از جمله خواص دارویی این گیاه برای دل
درد وناراحتی های گوارشی  معده وسرماخوردگی
خوب است.
آویشن بلند(به زبان
محلی حسن آباد: اوشوم دراز) بسیار معطر و خوشبوست.
اصولا زمان چیدن این
گیاه خوشبو در خرداد ماه م

ادامه مطلب  

گیاه آویشن(اوشوم)  

گیاه آویشن : 
یکی
دیگر از گیاهان کوهی
بخش حسن آباد اقلید آویشن هست که دارای چند نمونه می باشد که برگ وساقه این گیاه به
صورت جوشانده درست می شود. وبرگ خشک شده وکوبیده شده آن برای طعم ومزه دارکردن غداهای
خانگی به خصوص در غداهای سوپی استفاده می شود از جمله خواص دارویی این گیاه برای دل
درد وناراحتی های گوارشی  معده وسرماخوردگی
خوب است.
آویشن بلند(به زبان
محلی حسن آباد: اوشوم دراز) بسیار معطر و خوشبوست.
اصولا زمان چیدن این
گیاه خوشبو در خرداد ماه م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1